Skötselråd: Helleborus


Helleborus, Julros

Skötselråd
I södra Sverige, där de kan odlas, kan de ibland blomma redan på senhösten, i november-december eller så blommar de extremt tidigt under vårvintern och våren.

Det är ett växandets under att hitta en blommande julros mitt i snödrivan, där den har värmt dig ett hål i isskorpan, alldeles bokstavligt. Visst kan den deppa om det är minusgrader, men vid nästa töväder reser den sig igen och utvecklas vidare.

Denna märkliga blomningstid är ett arv efter dess förfäder som växer vilda i sydöstra Europas berg. Där är det för varmt under sommaren för att julrosen ska orka blomma, så den väntar på vinterns svalare väder och sätter igång då. Egenskapen har gått i arv och även om den flyttat norrut, så gör den på samma sätt.

Julrosor vill gärna stå lite halvskuggigt, gärna i vandrande skugga under glesa buskar och under lövträdskronor i djup, mullrik jord som också ska ha högt pH. Kalka alltså! Den vill absolut inte ha stillastående vatten så dränera väl! Julrosen vill inte heller bli flyttad, då blomvägrar den i några år i likhet med pionen.

Inga kommentarer: